Jogi közlemény

Megosztás itt: print
Cikk nyomtatása
Megosztás itt: email
Cikk küldése

A HONLAP HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI

Budapest, 2011. június 29.


1. A Honlap használatával Ön jelzi, hogy egyetért jelen Feltételekkel. Amennyiben Ön nem ért egyet a Feltételekkel, kérjük, ne használja a Honlapot. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a Dreher Zrt. egyoldalúan, bármiféle jogkövetkezmény nélkül jogosult a Feltételek valamint a Honlap tartalmát megváltoztatni. A felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a Feltételek szövegének valamint a Honlap tartalmának esetleges változását figyelemmel kíséri és a Dreher Zrt. által egyoldalúan meghatározott esetleges új kötelezettségeket betartja.

2. A Honlap használata kizárólag 18. életévüket betöltött felhasználók számára engedélyezett. Mivel néhány ország jogrendszere más életkori határt szabhat meg, a felhasználónak be kell töltenie az adott országában hatályos, illetve a szolgáltatás igénybevétele szerinti ország szeszesital-fogyasztási korhatárát is.

3. A Honlap tervezése során ügyeltünk arra, hogy az megfeleljen a magyar jogszabályoknak, a Dreher Zrt. azonban nem garantálja, hogy a Honlap tartalma megfelel más országok törvényeinek is. Amennyiben a felhasználó más országból lép a Honlapra, felelősség terheli, hogy a vonatkozó helyi jogszabályoknak is megfeleljen.

4. A Honlapon szereplő tartalmak szerzői joga a SABMiller plc, a Dreher Zrt., illetve a Dreher Zrt. engedélyével rendelkező harmadik személy tulajdona. A Feltételek elfogadásával a felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a Honlap működését semmilyen módon nem zavarja meg és azt meg sem kísérli. A felhasználó a jelen Feltételek elfogadásával nem kizárólagos, korlátozott jogot szerez a Honlapra történő belépésre illetőleg a Honlap valamint ennek tartalma használatára és megjelenítésére. A felhasználó a Honlap elemeit kizárólag a Dreher Zrt. kifejezett, előzetes írásos hozzájárulásával reprodukálhatja, viheti át más honlapra, módosíthatja, nyújthatja szolgáltatásul, vagy adhatja tovább. A Honlapon található egyes nevek, logók, védjegyek illetve szolgáltatásnevek a Dreher Zrt. tulajdonát képezik, illetve számára engedélyezettek, és a felhasználó azokat kizárólag a Dreher Zrt. előzetes írásos hozzájárulásának birtokában használhatja. A felhasználó a Honlapot kizárólag saját, azaz nem kereskedelmi célra használhatja. A Honlap tartalmának jogosulatlan használata polgári jogi, illetve büntetőjogi szankciókat vonhat maga után.

5. Bár a Dreher Zrt. minden ésszerű lépést megtesz annak érdekében, hogy a Honlap tartalma frissített és helyes legyen, a Dreher Zrt. nem vállal felelősséget a tartalom hitelességéért.

6. A DREHER Zrt. NEM FELELŐS SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT VAGY KÖVETKEZMÉNY KÁRÉRT, AMELY A HONLAP HASZNÁLATÁBÓL, ILLETVE AMELY A HONLAPON TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓKKAL KAPCSOLATOSAN MERÜLT FEL.

7. A felhasználó által a Honlapra továbbított anyagokat és egyéb közleményeket  – ide nem értve a személyes adatokat – nem kezeljük bizalmasan. A személyes adatok bizalmas kezelésére az ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ rendelkezései az irányadók. A Dreher Zrt. jogosult a felhasználó által a Honlapra továbbított ötleteket, elképzeléseket, és egyéb anyagokat bármilyen formában felhasználni, ideértve a térítésmentes reprodukciót, továbbítást, közzétételt, illetve médiában való leadást. A Dreher Zrt. illetőleg megbízottja egyoldalú döntése alapján jogosult a felhasználó által a Honlapra továbbított anyagokat és egyéb közleményeket vagy azok egyes részeit a Honlapról eltávolítani.

8. Tilos a Honlapra jogszabályba ütköző, pornográf, obszcén, vallási meggyőződést sértő, rágalmazó, hírnévrontó, fenyegető, vagy más módon kifogásolható anyagot küldeni.

9. Bár a Honlap nyújthat kapcsolódásokat más honlapokhoz, a Dreher Zrt. nem adja hozzájárulását, nem támogatja, igazolja vagy segíti ezen kapcsolódó honlapokat, kivéve, ha ez kifejezetten jelezve van. A Dreher Zrt. nem tulajdonosa a Honlaphoz kapcsolódó honlapoknak, ezeket nem befolyásolja és ezek tartalmáért semminemű felelősséget nem vállal. A felhasználó a Honlaphoz kapcsolt más honlaphoz saját felelősségére kapcsolódhat.

10. Kizárólag a Dreher Zrt. előzetes hozzájárulásának birtokában helyezhető el bármely honlapon a Dreher Zrt. honlapjára történő hivatkozás (link). A Dreher Zrt. csak abban az esetben engedélyezi a honlaphoz való kapcsolódást, ha a honlap tényleges látogatóinak több mint 70%-a a törvényileg megszabott szeszesital-fogyasztási korhatárát betöltötte.

11. A jelen Honlap tartalma semmilyen formában és mértékben nem tekinthető egészségügyi tanácsnak, diagnosztikai célra illetőleg egészségügyi szakértő által végzett teljes egészségügyi kiértékelés helyettesítésére nem használható. Amennyiben Önben kérdések merülnek fel az alkoholfogyasztás egészségügyi hatásaival összefüggésben, kérjük szerezze be egy egészségügyi szakértő személyreszabott tanácsait.

12. A felhasználó a Feltételek elfogadásával korlátlan kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Feltételeknek a felhasználó internetes accountján keresztüli, a felhasználó vagy a felhasználó internetes accountját használó, a Honlapra belépő más személy általi megsértése esetén az internetes account tulajdonos felhasználó a Dreher Zrt. ezzel összefüggésben felmerült valamennyi kárát és költségeit megtéríti.

13. A Dreher Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy a Feltételek tartalmát egyoldalúan módosítsa. A Dreher Zrt. a módosításról a felhasználókat megfelelő módon értesíti. A Honlap felhasználó általi, értesítést követő használata a módosítás elfogadását jelenti. 
A Dreher Zrt. fenntartja magának a jogot továbbá, hogy a Honlap bármelyik szolgáltatását bármely időpontban külön figyelmeztetés és kártalanítási kötelezettség nélkül megszüntesse, megváltoztassa vagy felfüggessze, felhasználók általi hozzáférhetőségét a Honlap egészéhez vagy egy részéhez korlátozza.

14. A felhasználó elfogadja, hogy a közte és a Dreher Zrt. között, a jelen Honlap használatával, bárminemű kapcsolódó reklámozással, vagy bármely, a Honlapról elérhető, illetve oda vezető linkkel kapcsolatosan, avagy abból eredően adódó jogvita esetén a magyar törvények irányadók, és amennyiben a jogvita eldöntésére a Pp. általános szabályai szerint hatáskörtől függően nem a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetőleg a Fővárosi Bíróság lenne illetékes, úgy arra az esetre a jogvita eldöntésére hatáskörtől a Budai Központi Kerületi Bíróság illetőleg a Fejér Megyei Bíróság kizárólagosan illetékes eljárni.

 

Házirend

Azért hoztuk létre ezt az oldalt, hogy összehozzuk a Dreher Sörgyárak rajongóit. Arra szeretnénk ösztönözni, hogy oszd meg tapasztalataidat, észrevételeidet, javaslataidat. Nagyra értékeljük a visszajelzéseket, amelyek segítenek termékeink tökéletesítésében.

  • Örülni fogunk, ha reagálhatunk a hozzászólásodhoz, de a kimerítőbb válaszok érdekében tehetünk hivatkozásokat más forrásokra is. Védjük a törvényt és a rendet. Éppen ezért eltávolítunk minden olyan tartalmat, amely törvényt sért, vagy jogellenes tevékenységre ösztönöz.
  • Mi ugyanúgy szeretünk más márkákat is, azonban a témához és márkánkhoz nem tartozó bejegyzések törölve lesznek.
  • Biztosítjuk az adatvédelmet. Soha nem tárunk fel személyes adatokat vagy elérhetőségeket bárkiről, és arra bíztatunk téged is, hogy te is hasonlóan járj el. Amennyiben ilyen adat jelenik meg az oldalunkon, azt eltávolítjuk.

A Dreher Sörgyárak mindig őszinte és hiteles. Kérjük, hogy te is csak a saját neved alatt jelentkezz be és csak termékeinkkel kapcsolatban adj visszajelzést nekünk. A kéretlen tartalmakat, leveleket, a spameket és az olyan üzeneteket, amelyek úgy tűnnek, hogy nem a rajongóktól származnak, töröljük.

  • Mi nem iszunk, ha vezetünk és nem hiszünk abban, hogy a sörivás fokozza a sikert a sportban, az üzleti életben vagy a baráti társaságban. Nem javasoljuk senkinek, hogy ennek az ellenkezőjét állítsa.
  • Nem fogadjuk el trágár, sértő, szexista, vulgáris, kisebbségi, vallási, faji, nemzetiségi vagy szexuális hovatartozásra vonatkozó kifejezéseket. A rajongókra nézve sértő üzeneteket szintén töröljük. Hasonlóan járunk el a jó ízlést sértő, pornográf, önkényuralmi jelképeket ábrázoló képekkel, illetve ilyen témájú weboldalra vezető linkekkel. A negatív hangvételű üzenetek, a kritikák segítenek abban, hogy javítsuk termékeinket és szolgáltatásaink színvonalát, de nem szeretnénk, ha az üzenőfalon ismétlődő viták és üzenetek dominálnának. Fenntartjuk a jogot, hogy a témát meghagyva csak bizonyos hozzászólásokat töröljünk, helyet biztosítva ezzel másoknak is.

 

Nem szeretnénk, ha a gyerekek a söreinket innák, bármilyen finomak is azok. Éppen ezért kérjük, hogy ne tegyél közzé olyan tartalmat, amelyen a gyerekeket és a 25 évnél fiatalabbakat hozol a sörrel összefüggésbe. Az ilyen bejegyzéseket törölni fogjuk. Mi is szeretjük a sört, de tudjuk, hogy túlzott fogyasztása ártalmas lehet. Szeretnénk nyomatékosan javasolni a mértékletes alkoholfogyasztást, és nem kívánjuk propagálni a mértéktelen fogyasztását sem ezen a helyen, sem máshol. Fenntartjuk annak jogát, hogy eltávolítunk minden olyan tartalmat, amely sérti a jelen szabályzatot. Azt szeretnénk, hogy ez egy élvezhető hely legyen mindenki számára. Kizárjuk a kommunikációból azokat, akik ismételten megszegik a szabályzatot. Mindenki önként válik az oldal rajongójává, de ezzel együtt elfogadja a szabályokat. Nem garantáljuk, hogy a rajongók véleménye igaz vagy esetleg tükrözi a véleményünket. A közösségi hely jobbá tétele érdekében fenntartjuk a szabályzat változtatásának jogát. Amennyiben szeretnél minket értesíteni olyan esetről, amelyben a fent leírtakkal ellentétes használatot tükröz, kérlek, jelezd. Köszönjük!